;

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787 - 1.kötet

Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 1. Hajdúvárosok, Szabolcs és Szatmár vármegyék

Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/1

ISBN 978-615-5073-50-2

Letöltés