;

Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

Hallgatói adatkezelési tájékoztató

     

Személyes adatok védelme:

(Hatályos 2022. január 1.)
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola alaptevékenysége során teljes mértékben törekszik a személyes adatok védelmére, szem előtt tartva az érintettek érdekeit.
A személyes adatok védelme során a természetes személyek adatainak védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) szabályozó szerepét veszi alapul.

A személyes adatok gyűjtése során törekszünk betartani az alábbi alapelveket:
• a személyes adatokat csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján gyűjtjük, a személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható módon kezeljük,
• az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük,
• az adattakarékosság értelmében az adatgyűjtést és az adatkezelést azokra az adatokra korlátozzuk, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek,
• az általunk kezelt személyes adatok pontosságát naprakészen tartjuk, a pontatlan adatokat törekszünk törölni vagy helyesbíteni,
• az általunk kezelt személyes adatok tárolását az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tároljuk,
• az elszámoltathatóság alapelve értelmében a bemutatott alapelveknek való megfelelést dokumentumokkal alátámasztva igazoljuk.

Adatvédelmi tisztviselő:

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogaik gyakorlásával valamint az adatvédelmi incidensek bejelentése kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola adatvédelmi tisztviselője:

Riczuné Vadász Csilla
E-mail: fotitkar@szentatanaz.hu
Tel.: +36 42/597-600
Iroda: I. em. 103.
Fogadóóra: előzetes megbeszélés szerint