;

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 4. kötet

Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Csorba Noémi:

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 4. Ung vármegye,

Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/4

Letöltés