;

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 5. kötet

Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Ternovácz Adél – Faragó Dávid – Bachusz Dóra:

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 5. Bereg vármegye,

Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/5

Letöltés