;

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez, Az 1747.évi javadalom-összeírás

Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás

Nyíregyháza 2015, 640 p. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes vol. 6.

ISBN 978-615-5073-30-4

Letöltés