;

Terdik Szilveszter: „…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint”

Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez

Nyíregyháza 2011, 191 o. Collectanea Athanasiana - I. Studia vol. 5.

ISBN 978-615-5073-04-5

(elfogyott)

Letöltés