;

Véghseő Tamás: "...mint igaz egyházi ember..."

A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése

Nyíregyháza 2011, 189 o. Collectanea Athanasiana - I. Studia vol. 4.

ISBN 978-615-5073-03-8

Letöltés